Bore Stankovića 59, 17000, Vranje

PRIVATNOST LIČNIH PODATAKA

BETA COMPUTER DOO VRANJE je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Korisnicima. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. BETA COMPUTER DOO VRANJE sakuplja minimalnu količinu informacija o Korisnicima u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija. U cilju uspešne obrade i realizacije Vaše narudžbine, potrebni su nam Vaši osnovni podaci: ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam potvrdimo narudžbenicu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste kao i da Vam isporučimo željenu robu. U ime BETA COMPUTER DOO VRANJE obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. BETA COMPUTER DOO VRANJE ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. BETA COMPUTER DOO VRANJE može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se odjave sa naše mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost. BETA COMPUTER DOO VRANJE može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, stoga korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost ili nesaglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i sms obaveštenja, na šta se sam odlučuje prilikom kreiranja korisničkog naloga. Rok čuvanja i upotrebe prikupljenih podataka je trajno , osim u slučaju povlačenja saglasnosti na zahtev korisnika, kada se podaci u celosti brišu. Primenjujemo najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa, što uključuje, ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovani transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika popunjavanjem formulara za prijavu, naručivanjem, itd. Podatke mogu unositi, pristupati im i obrađivati ih samo lica koja imaju ovlašćenje za takve aktivnosti. Pristup podacima koji su uneti ručno i koji se čuvaju na papiru imaju samo lica koja imaju ovlašćenje za pristup tim podacima. Svi zaposleni BETA COMPUTER DOO VRANJE odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbedonosni integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, kao i sigurniju i udobniju kupovinu.Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe. Odlukom da kompaniji BETA COMPUTER DOO VRANJEobezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. BETA COMPUTER DOO VRANJE zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.betakomerc.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge BETA COMPUTER DOO VRANJE nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću. BETA COMPUTER DOO VRANJE se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na internet mreži. BETA COMPUTER DOO VRANJEne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i ne usmerava svoj web sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina.

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: e-mailpoverenik@betakomerc.rs, adresa: BETA COMPUTER DOO VRANJE, Bore Stankovića 59, 17000 Vranje, Srbija, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“